Ile kosztuje windykacja należności

Ile kosztuje windykacja należności: każdy dłużnik, który zwleka z uregulowaniem swoich zobowiązań finansowych musi liczyć się z tym, że prędzej, czy później wierzyciel będzie chciał wyegzekwować od niego spłatę należności. Wierzyciel ma do tego celu różnorodne rodzaje ściągania należności. Aczkolwiek najczęściej oddaje sprawę do firmy windykacyjnej. Firma windykacyjna charakteryzuje się przede wszystkim tym, że ma na celu wymusić na dłużniku jak najszybsze oddanie pożyczonych pieniędzy.

Do kancelarii windykacyjnej może zgłosić się każdy wierzyciel, który boryka się z problemem odzyskania należności finansowych od dłużnika, bez względu na to, czy podmiotem takim jest osoba fizyczna, czy też przedsiębiorstwo. W obecnej chwili na terenie Polski działa wiele firm windykacyjnych, które zawsze służą pomocą swoim klientom w aspekcie odzyskania pieniędzy. W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka kluczowych informacji odnośnie tego, jak działają firmy windykacyjne oraz ile kosztuje taka forma windykacji należności.

Czym jest firma windykacyjna?

kancelaria prawnicza ToruńFirma windykacyjna jest to firma, która pomaga wierzycielom w odzyskiwaniu ich należności finansowych od dłużników, którzy zalegają z ich spłatą. Procesowi windykacji może zostać poddana niemalże każda zaległość finansowa. Zarówno, jeżeli chodzi o kwestię nie spłacanych kredytów, nie spłacanych pożyczek, zaległości związane z opłatami za abonament telefoniczny, zaległości związane z opłatami za internet, jak również z opłatami administracyjnymi i za prąd. Firmy, które zajmują się odzyskiwaniem należności finansowych od dłużników posiadają wiele metod windykacji wierzytelności. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż podstawowy podział windykacji prawnej dzieli się na: windykację miękką oraz windykację twardą. Przez określenie windykacji miękkiej należy rozumieć nic innego, jak chęć polubownego załatwienia konkretnej sprawy, a zalicza się tutaj w szczególności: częste telefonowanie do dłużnika, wysyłanie wiadomości sms do dłużnika, wysyłanie wiadomości e-mail, jak również przesyłanie ponaglającej korespondencji odnośnie spłaty zadłużenia drogą listową. Osoby, które są dłużnikami i nie reagują w każdej sposób na kontakt podczas odbywania się windykacji miękkiej mogą liczyć się z tym, że prędzej czy później zostaną podjęte działania związane z windykacją twardą. W związku z tym, jeżeli chodzi o windykację twardą to charakteryzuje się ona przede wszystkim tym, że jej działania są skoncentrowane w dużej mierze na odbywaniu wizyt w miejscu zamieszkania dłużnika przez windykatora terenowego, jak również na złożeniu pozwu do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty. Należy również pamiętać, że uzyskanie nakazu zapłaty przez wierzyciela wiąże się z jednoczesną możliwością podjęcia egzekucji przez komornika. Jeżeli egzekucja komornicza rozpocznie swój proces odzyskiwania należności finansowych od dłużnika, to dłużnik może liczyć się z kolei z tym, iż jego konto bankowe zostanie zajęte, jak również zostanie dokonana licytacja komornicza z przedmiotów, które są w dyspozycji dłużnika i które figurują na jego nazwisko. Dlatego też, warto nie lekceważyć jakiejkolwiek próby kontaktu ze strony kancelarii windykacyjnej, ponieważ konsekwencje takiego zachowania mogą być bardzo nieprzyjemne w skutkach dla osoby zadłużonej. A także, takie działania dłużnika mogą doprowadzić również do tego, że osoba zadłużona będzie miała dość spore problemy z uzyskaniem jakiekolwiek innego kredytu, bądź pożyczki w przeszłości.

Koszt związany z windykacją należności

Jeżeli chodzi o kwestię kosztów związanych z windykacją należności to jest to aspekt ustalany indywidualnie między klientem, a firmą windykacyjną. Przy czym należy zaznaczyć, iż zazwyczaj jest to około dziesięciu procent od wartość odzyskanej należności finansowej od dłużnika. Aczkolwiek należy również zaznaczyć fakt, iż podmioty udzielające pożyczek, bądź kredytów wpisują sobie w koszty takie ewentualne wydatki związane na przykład z potrzebą oddania sprawy konkretnego dłużnika do kancelarii windykacyjnej. Firmy windykacyjne cieszą się bardzo dużą popularnością, ponieważ skuteczność odzyskiwanych przez nich należności związanych z zaległościami finansowymi jest bardzo wysoka. Nic więc dziwnego, że zgłasza się do nich zarówno wiele przedsiębiorstw, jak również osób prywatnych.

Jakie kwestie przyczyniają się do tego, że każdego roku w Polsce jest coraz większa ilość dłużników?

Jeżeli chodzi o kwestie, które mają wpływ na to, że w naszym kraju rośnie ilość osób zadłużonych to trzeba przede wszystkim zaznaczyć, iż w największej mierze wpływ na takie zjawisko ma: utrata pracy przez dłużnika, nagła choroba osoby zadłużonej, problemy związane z uzależnieniem od hazardu, jak również aspekt nieumiejętnego oraz nieprzemyślanego zaciągania pożyczek. Otóż, jak wskazują statystki w chwili obecnej najwięcej osób jest zadłużony takich, które brały tak zwane chwilówki. Gdyż termin wymagalności spłaty takiego zobowiązania finansowego jest bardzo krótki, a kwoty, na jakie można się zadłużyć są bardzo wysokie.